Hur långt tillbaka Do jag klippa mitt fjärilen Bush?

January 3

Hur långt tillbaka Do jag klippa mitt fjärilen Bush?


Fjäril buskar kan hantera svår beskärning om det görs i rätt tid. Busken skapar attraktiva blommor på ny tillväxt, så beskärning hjälper busken växa och frodas under nästa odlingssäsong.

Timing

Buskarna bör beskäras innan de producerar ny tillväxt på våren medan busken är fortfarande vilande. Senvintern eller tidigt på våren fungerar bäst.

Early Spring Beskärning

Den fjärilsbuske kan beskäras tillbaka till sin ram Woody. Den beskärning uppmuntrar ny tillväxt för att börja skapa en starkare ram av grenar. Du kan behöva beskära ramen efter några år som vedartade stammar kan bli för tjock. En liten gallring av gammalt trä kommer att göra susen.

Sommar Beskärning

Under sommaren kan du behöva beskära din fjärilsbuske att hålla det ser snyggt och prydligt i landskapet. Beskärning bör hållas till ett minimum under hösten, men eftersom att skära grenar innan anläggningen går vilande kan resultera i vinter skador eller dödsfall.


Relaterade artiklar