Nackdelarna med väte som ett alternativt bränsle

October 3År 2003 förklarade president George W. Bush att det var dags att skapa en nationell vätgasinfrastruktur till makten bränslecellsbaserade bilar. Väte är den mest förekommande elementet, och när den frigör energi den enda biprodukten är vatten. Bränsle från väte skulle visa sig vara obegränsat om den används för att lagra energi från en med ren och förnyelsebar källa. Tyvärr, det finns några allvarliga tekniska, miljömässiga och ekonomiska nackdelar för användningen av väte som ett alternativt bränsle.

Densitet och förvaring

Nackdelarna med väte som ett alternativt bränsle


Varje pund av väte innehåller tre gånger så mycket energi av en liter bensin men kräver fyra gånger utrymmet. Ett fordon med en 12-liters tank skulle kräva en 48-liters tank av väte för att ge samma mängd energi. Vätgastankar skapar inte bara en förvaringsproblem, men en potentiellt katastrofal situation om punkterad. Långtidslagring är en annan fråga, som av säkerhetsskäl, måste flytande väte tillåtas avdunsta. Detta resulterar i en förlust av hälften bränslet i en bara två veckor, även om ett fordon inte används.

Produktion

Nackdelarna med väte som ett alternativt bränsle


Till skillnad från fossila bränslen, kan vätgas inte brytas utan måste produceras. Naturgas är det mest använda råmaterial. Processen, som kallas ånga metan reformation, separerar naturgas till vätgas och koloxider. De oxidväxthusgaser släpps ut i atmosfären. Ett annat sätt att utvinna vätgas är att ta vatten och bryta ner det till syre och väte genom elektrolys. Denna process kräver elektricitet, är de flesta som skapas genom användningen av fossila bränslen.

Infrastruktur och transport

Nackdelarna med väte som ett alternativt bränsle


Transport väte med tåg eller lastbil är ineffektiv. Popular Mechanics uppskattar att en lastbil som normalt bär tillräckligt med bränsle för 800 bilar bara kan bära tillräckligt vätgas för att underblåsa 80. Vätgas rörledningar kan leverera stora volymer av energi, men kräver speciella material och konstruktionstekniker som gör dem dyrare att bygga och underhålla. Generera väte vid tidpunkten för behovet, såsom en bensinstation, kräver stora mängder elektricitet.

Ekonomiska realiteter

Nackdelarna med väte som ett alternativt bränsle


De stora mängder energi krävs för att producera, lagra, transportera, och omvandla väte till användbar kraft innebär att väte är dyrt och slösaktigt. Lisa Zyga uppskattar att endast 25 procent av väte lämnas för praktisk användning efter alla faktorer beaktas. En massiv investeringar i infrastruktur kommer att krävas om vätgas är någonsin att vara en praktisk alternativt bränsle. Energibolagen kommer att vara tveksamma till att bygga infrastruktur innan vätgasfordon är vanliga. Konsumenterna kommer att vara tveksamma till att köpa fordon innan infrastrukturen är på plats.


Relaterade artiklar