Inaktivera SQL Server VSS-skrivare tjänsten

July 1

Inaktivera SQL Server VSS-skrivare tjänsten


SQL Writer i SQL Server använder Volume Shadow Copy Service (VSS) för att utföra en säkerhetskopia eller återställa begäran av en databas från en extern applikation. VSS bibehålls som en Windows-tjänst kontra en SQL Server-tjänsten. Detta innebär att SQL Server kan fortsätta att köra och servera databasfiler utan VSS igång. Använd Windows tjänster konsolen för att inaktivera SQL Server VSS Writer endast när andra program inte kräver tillgång till databasfiler.

Instruktioner

• Klicka på "Start".

• Navigera till "Alla program", "Administrationsverktyg" och klicka på ikonen "" Services.

• Bläddra igenom den alfabetiska listan över tjänster och leta reda på posten "Volume Shadow Copy."

• Högerklicka på tjänstens namn och vänsterklicka på "Egenskaper" från menyn.

• Välj "Disabled" från "Startmetod" drop-down och klicka på "OK".

• Starta om Windows om VSS tjänsten kördes.


Relaterade artiklar