Black Walnut Tree tillväxttakt

August 1

Black Walnut Tree tillväxttakt


En värdefull lövträd timmer trädet, svart valnöt (Juglans nigra) har en snabb tillväxt. Den genomsnitt träd årlig tillväxt på 3 till 4 fot, enligt US Forest Service hemsida. En mogen genomsnitt svart valnötsträd 100 till 120 fot hög.

Rottillväxt

Svart valnöt trädplantor producerar rötter snabbt också. En 1-årig planta kan ha en pålrot som mäter 4 fot lång i en torr planteringsplatser och 25 till 27 inches i en fuktig plantering webbplats.

Varning

För att uppnå en god tillväxt, måste den svarta valnötsträdet har fullt solljus. Det är intolerant skugga och måste vara den dominerande träd i regionen. Adekvat ogräsbekämpning krävs också under plantor två eller tre första åren av tillväxt så att den inte har att konkurrera om vatten och näringsämnen.

Överväganden

Den svarta valnötsträdet växer bäst i bördiga, djupa markförhållanden. Plantor växa fram i april eller maj efter att ha varit i marken gro för ett till två år. Under plantan första levnadsåret den når normalt en topp tillväxt på cirka 36 inches. Trädet växer normalt för 115 till 135 dagar av året, enligt den amerikanska Forest Service.


Relaterade artiklar