Hur tar man bort puts från väggar

October 9

Hur tar man bort puts från väggar


Ta stuckatur från innerväggar när väggar spricker allvarligt, väggar spänne eller bubbla uppstår vattenskador, eller om du bara vill ha ett nytt utseende. Nya former av stuck, även kallad gips, är gjorda av cement, sand och vatten och appliceras på tunna bitar av trä som kallas ribba. Äldre former av stuck blandas kalk, sand och vatten appliceras direkt över tegel, cement väggar eller ribba.

Instruktioner

• Ta bort alla möbler och onödiga objekt från rummet.

• Lägg stora presenningar för att täcka golv och resterande möbler.

• Tape presenningar över dörröppningar för att förhindra stuckatur damm flyter genom huset.

• Don skyddsglasögon, handskar, arbetsskor och en skyddsmask.

• Håll en murad mejsel i 45 graders vinkel mot väggen och peka med en murad hammare för att bryta stuckatur beläggning och skapar ett hål i väggen ner till ribba, tegel eller cement.

• Håll en 6 till 8-tums metallskrapa vid en 45 ° vinkel mot väggen och skrapa stuckatur bort från ytan av ribba. Arbetar i små, hanterbara delar.

• Tryck på metallskrapa med en hammare för att avlägsna svåra bitar.

• Använd en butik vac att ta bort damm och små bitar av stuckatur. Ren och vakuum efter varje avslutad avsnitt.


Relaterade artiklar