Så här testar markpackning när du gör Entreprenad

July 23Att veta hur man testar för jordpackning är avgörande för säkerheten och stabiliteten i byggprojekt. Kontrollera att marken packas nog låter bygga fortsätta utan problem på grund av jordsedimentering. Kompakterings tester kan göras för att antingen undersöka tätheten av marken eller genom att manuellt sondering jorden. Marksonderings tester måste göras när marken är ganska torr. Våt jord kommer att ge en felaktig mätning av graden av jordpackning.

Instruktioner

• Öva sondera jorden för att få en känsla för de olika grader av kompaktering. Kör marken sonden i din gräsmatta flera gånger för att få en känsla för okompakterad jord. Prova att sondera marken i närheten av en uppfart eller i ett område som tar emot en hel del trafik.

• Probe marken där konstruktionen kommer att äga rum. Arbete i ett X mönster 5 som arrangemanget av fläckar på en tärning för antalet fem. Varje införande av marksonden bör vara ungefär två eller tre fot isär. Beroende på strukturen byggs, måste du undersöka markens olika djup. För en stor tung byggnad som en byggd med massor av betong, måste du undersöka marken att åtminstone 3 fot.

• Utvärdera packning av jorden utifrån dina sondtester. Om sonden sjunker ner i torr jord ganska lätt på alla djup, då är det inte särskilt packas. Ju svårare det är att sätta marken sonden mer kompakterade det är.


Relaterade artiklar