Vilka former av identifiering ska du ha?

January 31

Vilka former av identifiering ska du ha?


Godtagbara former av identifiering bevisa din identitet och behövs för många viktiga skäl, bland annat resande eller söker jobb. De vanligaste formerna av identifiering är ett körkort eller tillstånd ID-kort, socialförsäkringskort, födelsebevis, pass och invandring dokument.

Körkort eller ID

Ett körkort bevisar din identitet och din ålder. Om en person inte är av laglig ålder för att köra, kan inte köra bil eller inte vill köra, kan erhållas en icke-förartillstånd identitetskort. Detta kort är juridiskt likvärdigt med ett körkort. De båda har ett fotografi av personen och en giltig adress, och de måste förnyas vart fjärde år, med ett fotografi senare krävs varje gång. Båda dessa ID serve som acceptabla, juridiska former av identifiering och är mest efterfrågade.

Socialförsäkringskort

Ett socialförsäkringskort är en annan viktig form av identifikation. Detta kort anger helt enkelt en persons officiella namn och personnummer. Krävs Denna form av identitet för sysselsättning och för att få andra former av identifiering, inklusive pass och körkort.

Födelsebevis

En födelseattest är ett juridiskt dokument som används för att bevisa identitet och där du föddes. Det har utfärdats av en behörig myndighet i USA, vanligtvis en statlig Board of Health. Ett giltigt födelseattest innehåller en upphöjd certifiering sigill, stämplad av det utfärdande organet. En födelseattest stater en persons officiella namn vid födelsen, födelsedatum, föräldrarnas namn och födelseorten. Det behövs Denna form av legitimation för att få ett körkort, pass, socialförsäkringskort och i många andra fall.

Pass

Ett pass är ett gemensamt juridiskt dokument som kräver en process för att bevisa identitet. Godtagbara former som behövs för att bevisa identiteten för ett pass är en födelseattest, körkort och socialförsäkringskort. Ett pass krävs när du lämnar och åter in i USA.

Immigration Dokument

För personer bosatta i USA som inte är medborgare, invandring dokument är viktiga former av identifikation. Dessa former omfattar intyg om naturalisering, I-94 kort, bankcertifikat medborgarskap och hemvist främmande kort. Dessa är nödvändiga när du söker jobb eller begära ett körkort.


Relaterade artiklar