Information om kuben psykologiska testet

January 8

Information om kuben psykologiska testet


Kuben testet, även kallad kub spelet, är ett psykologiskt test av okänt ursprung. Deltagarna uppmanas att tänka sig en kub. Information om bilden sedan framkallade, och slutsatser dras om en individs personlighetsdrag baserat på deras svar på kuben scenariot.

Funktioner

Kuben testet inte ett diagnostiskt test är inte heller syftar till att avslöja negativa egenskaper. Som allmänt presenteras, är det ett verktyg för självkännedom.

Metod

Kuben test kan tas ensamt eller som del av en grupp. Ämnet föreställer en kub i en öken. Kuben sedan beskrivas i termer av dess egenskaper och hur dessa gör ämnet känsla. Ytterligare element tillsättes, inklusive en stege, en häst, en storm och en blomma. Dessa beskrivs på samma sätt som kuben. När alla nödvändiga detaljer framkallade deras symbolik utforskas.

Teorier / Spekulationer

Den sanna historien om kuben testet är okänd, men vissa spekulerar har Sufi ursprung. En teori är att kuben representerar motivet, medan stegen är teorin att representera motivets vänner, hästen en älskare eller ideal älskare och stormen något hinder de står inför. Blomman representerar barn eller en önskan om dem.


Relaterade artiklar