Tecken och symptom på en liten stroke

February 18

Tecken och symptom på en liten stroke


Upplever en liten slaglängd, annars känd som en mini-stroke kan vara skrämmande och förvirrande. Ju tidigare en person söker vård efter att ha en mini-stroke, desto bättre deras chanser är av återhämtning. Här är några tecken och symtom som kan tyda på att du kanske har en liten stroke.

Talsvårigheter

Människor upplever en liten stroke kan finna det svårt att både formulera ord och att förstå vad andra människor säger till dem.

Yrsel

Yrsel kan följa med en mini-stroke, som kan variera från mild yrsel till extrem svindel.

Svårigheter att gå

Människor som har en liten stroke kan ha problem med hjärtat. Detta kan störa deras förmåga att få hjälp snabbt.

Synproblem

Synproblem kan hända samtidigt ha en liten stroke, såsom dubbel eller dimsyn.

Amnesi

Amnesia kännetecknas av en förlust av kort eller lång sikt minne, och kan inträffa under eller efter en mini-stroke. Det är oftast övergående.


Relaterade artiklar