Vilka är de fyra principer för Dalton teori?

December 20

Vilka är de fyra principer för Dalton teori?


Modern atomteorin bygger på det arbete som många forskare. Den mycket tidigt tanken på en atom som en liten del av ärendet först utvecklades i det antika Grekland genom Demokritos runt 430 f.Kr. Idén gick relativt oförändrad under flera hundra år fram till John Dalton, en engelsk kemist och lärare, började undersöka det. Resultatet av hans ansträngningar kallas Daltons atomteori.

Atomer

Dalton uppgav att alla delar består av atomer, så den första komponenten av Daltons atomteori instämmer med tanken uttrycks av Demokritos. Enligt Daltons första komponenten, atomer är liten, fast och odelbar. Det är allmänt accepterat av moderna atomteorin som element faktiskt består av atomer; emellertid, är det nu känt att atomer kan delas upp ytterligare och deras subatomära partiklar extraheras.

Atomer och sitt rätta element

Den andra komponenten i Daltons atomteori säger att alla atomerna i ett element är identiska och i sig skiljer sig från atomerna i något annat element. Antalet protoner i kärnan av en atom avgör vilket element det är; om antalet protoner ändras, elementet atomen tillhör förändringar därefter.

Bildande föreningar

Dalton erbjöd också upp en förklaring till bildandet av kemiska föreningar i den tredje komponenten i hans teori. Enligt Dalton, kan atomer från olika delar kemiskt kombinera, i heltal bara förhållanden, för att skapa föreningar. Till exempel när två väteatomer hitta en enda syreatom, kan de kombineras för att bilda vatten i ett 2: 1-förhållande.

Kemiska reaktioner

Den sista komponenten av Daltons atomteori innebär tanken på kemiska reaktioner. Enligt Dalton, kommer en reaktion inträffa när atomerna är separerade, sammanfogas eller omarrangerade för att bilda olika kemiska föreningar. Det är viktigt att notera, emellertid, att enligt Dalton, de atomer av ett element aldrig omvandlas till atomer av ett annat element på grund av en kemisk reaktion.


Relaterade artiklar