Hur man skriver en portfölj uppsats

April 15

Hur man skriver en portfölj uppsats


Eleverna kan bli ombedd att skapa portföljer för kurser, såsom en konstportfölj, en poesi portfölj eller en skriftlig portfölj. Målet för alla akademiska portfölj är att visa upp skaparens arbete. Portföljen uppsats introducerar läsaren till verken i portföljen och kräver att skaparen att granska hennes arbete, analysera dess styrkor och svagheter, och undersöka hennes intressen och tillväxt.

Instruktioner

• undersöka föremålen i portföljen noga, helst från det första objektet skapas för att hålla. Ta anteckningar om dina observationer. Lägg märke till förändringar, likheter, skillnader och förbättringar. Dessa anteckningar kommer att fungera som en grov skiss för portföljen uppsats.

• Starta uppsatsen genom att införa de objekt som utgör portföljen. Lista titlarna, ämne eller både för varje del, tillsammans med en kort beskrivning. Säg vilken punkt är din favorit och varför.

• Sammanfatta slutsatserna från de anteckningar som under självvärdering. Inkludera styrkor och svagheter som finns, tillsammans med förbättringar som har hittats.

• Förklara vad du lärt dig genom att skapa portföljen. Detta avsnitt är förmodligen den viktigaste och bör gå in i detalj. Eleverna ska fokusera på stilar, innehåll, former och metoder som de lärt sig under enheten, och på något extra de har lärt sig om sig själva, sina intressen eller sina talanger.

• Redigera grundligt, letar efter fel eller besvärliga formulering.


Relaterade artiklar