Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin

September 18

Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin


Bosch diskmaskiner finns i en mängd olika modeller med olika egenskaper och funktioner. Många av de grundläggande funktionerna i alla Bosch diskmaskiner är desamma. Felsökning vanliga problem som kan uppstå med någon av de modeller av Bosch diskmaskiner är det första steget som bör vidtas om problem uppstår. Många av de gemensamma utmaningar som uppstår kan lösas genom att följa några grundläggande felsökningssteg.

Instruktioner

Diskmaskinen startar inte

• Stäng luckan helt. Om dörren inte är helt stängd och låst, kommer enheten inte att starta.

• Stäng av huvudströmbrytaren till "On" -läge. Enheten kan inte sättas på.

• Kontrollera fördröjd start inställningarna, om sådan finns. Lossa fördröjd start om den är aktiverad.

• Kontrollera brytaren för utlopp diskmaskinen är ansluten till. Om brytaren har löst ut, återställ det.

• Inaktivera barnlåset, om sådan finns på modellen som används.

• Välj en tvättcykel. Om en cykel inte har valts, kommer diskmaskinen inte startar.

• Kontrollera vattentillförseln leder till diskmaskinen. Vrid vattenförsörjningen på om den är avstängd eller inte är fullt på.

Rätter inte ren

• Kontrollera spolarmen se till att den kan rotera helt. Flytta eventuella föremål som sitter i vägen för sprayarmen.

• Öka eller minska mängden tvättmedel som används. Om hemmet har hårt vatten, använda mer tvättmedel; om hemmet har mjukt vatten, använda mindre tvättmedel.

• Rengör filtret. Ett igensatt filter kommer att hindra diskmaskinen rengöringsförmåga.

• Ordna disken så vattenstrålen når alla objekt. Om rätter packad för nära varandra att de inte kommer att få ren.

• Använd en annan tvättcykeln inställning. Välj den cykel som är lämplig för den typ av diskgods som tvättas.


Relaterade artiklar