Så här konfigurerar du en Raku gasolbrännare

January 27

Så här konfigurerar du en Raku gasolbrännare


Raku är en form av japansk keramik med anor till 14-talet. Till skillnad från många andra former av keramik, är Raku keramik avlägsnas från ugnen medan den fortfarande är varm, därefter bränns i en sluten kammare för att oxidera den inglasade finish. Kommersiella gasdrivna Raku ugnar gör typiskt användning av en yttre gasolbrännare som kan justeras för att kontrollera graden av oxidation inuti ugnen. Korrekt installation av brännaren är viktigt att säkerställa korrekt bränning och oxidering av keramik.

Instruktioner

• Se till att Raku gasolbrännare sitter på samma nivå som brännaren öppning i din ugn. Använd tegel eller betongblock för att stödja brännaren, om det behövs.

• Placera gasolbrännare huvud ca 3/4-tums framför ugnen brännare öppning.

• Anslut skruv ventil på slutet av brännarens gasolslangen till gasolflaskan. Ta bort eventuella säkerhets tanklocket ventil och skruva på vätskeslangkopplingen genom att vrida det medurs.

• Anslut snabbkopplingen i den andra änden av tillförselslangen i gasolbrännare. Dra tillbaka på kontakten ärm omslag, den ansluts över brännarens gas mottagare, släpp sedan hylsan för att låsa kontakten på plats.

• Öppna gasventilen på gasolförrådstank. Din gasolbrännare är nu installerad och klar för antändning. Öppna inte brännarens avstängningsventil tills du är redo att tända brännaren.


Relaterade artiklar