Examen vs. diplom

January 13

Examen vs. diplom


Uttrycken "grad" och "diplom" används ofta omväxlande. Däremot kan de subtila skillnaderna mellan de två gör en stor skillnad i din faktiska meriter. Läs vidare för att lära sig vad skillnaderna är.

Definitioner

Den amerikanska Heritage Dictionary definierar "grad" som är den verkliga titeln ges till den som har avslutat en utbildning. "Diploma" definieras som dokument som lades fram till studenten efter avslutad (se Resurser).

Typer

Diplom ofta delas ut för enklare utbildningar, till exempel efter avslutad gymnasiet. Diplom i vård- och handelshögskolor visar också kortare längder studier och mindre specialisering än grader.

Tidsram

Program diplom för företag kan vara så kort som mindre än ett år; diplom program för omvårdnad kan ta 2 till 3 år. Ibland kan ett diplom program kan vara en delmängd av en examen. Utbildningsprogram för både vård och företag kräver oftast minst 3 till 4 år.

Fördelar

Diploma program ger utbildning inom ditt visst område och få dig in i arbetskraften tidigare. Utbildningsprogram ger mer djupgående kunskap och potentiellt börjar du på en högre nivå.

Varning

Ha en plan i åtanke innan du bestämmer dig för ett program. Läs all information noggrant, eftersom olika skolor kan definiera begreppen lite annorlunda. Var medveten om vad din dröm läge faktiskt kräver i vägen för utbildning.


Relaterade artiklar