Finns det särskilda Mud & Band välvt tak leder?

January 20

Finns det särskilda Mud & Band välvt tak leder?


Om du äger ett hem byggdes under de senaste 20 åren, är chansen att du har åtminstone ett välvt tak. Välvda tak kräver oftast en speciell typ av gips band, men inte en speciell typ av lera eller fogmassa.

Signifikans

Många nya bostäder har välvt tak, som ibland kallas takhöjden. Dessa tak kräver ofta professionellt Gips efterbehandling på grund av de vinklade lederna.

Funktion

Lederna är där två Gips styrelser möts. För att avsluta dem, måste du bädda in gips band i fogmassa över skarven så att sömmarna inte kommer att vara synlig genom färg.

Typer

Om två Gips styrelser är i nivå med varandra, eller om de ungefär är i 90 graders vinkel mot varandra, kan du använda vanligt papper Gips tejp.

Överväganden

Välvda tak lederna är ofta trubbiga, vilket innebär att de är någonstans mellan 90 och 180 grader. Dessa kräver särskild tejp för efterbehandling.

Expert Insight

Två populära märken av trubbig vinkel band är No-Coat och Strait-Flex. Varken kräver en speciell typ av fogmassa för installation.


Relaterade artiklar