Felsökning en Jabsco Manuell Pump

December 2

Felsökning en Jabsco Manuell Pump


En Jabsco Manuell Pump Toalett används oftast på båtar eller andra fartyg där standard VVS är inte tillgänglig. Vatten pumpas in i toalettskålen med en handpump när du är redo att använda den, sedan spolas efter användning i en lagringsbehållare för senare destruktion. Om pumpen inte fungerar som den ska, finns det flera saker du kan försöka åtgärda problemet utan att behöva få din pump professionellt repareras.

Instruktioner

• Dra slangen fri från pump som leder från pumpen till skålen.

• Skruva loss de fyra skruvarna på basen av pumpen med en stjärnskruvmejsel.

• Lyft pumpen fri från resten av toaletten.

• Titta i slangen som leder till toalettskålen för blockering. Rensa alla blockering du hittar.

• Lyft upp ventilpackningen fri från det område du bort pumpen från. Det bör sitta på tre pinnar. Kontrollera packningen för sprickor eller andra skador. Byt ut den om du hittar någon skada.

• Kontrollera botten av pumpen för eventuella skador eller blockering. Rensa alla blockering. Fysiska skador på pumpen kräver att du har pumpen bytas ut.

• Sätt tillbaka pumpen i sin monter bredvid skålen och sätt tillbaka skruvarna. Sätt slangen på baksidan av pumpen.

• Stäng spolningskontrollspaken (sitter på baksidan av pumpen) helt. Försök att pumpa vatten in i skålen.

• Öppna Flush reglaget helt. Försök att pumpa vatten in i skålen.


Relaterade artiklar