Hur man Återställ ringtrycket sensorn på en Toyota Yaris

March 12

Hur man Återställ ringtrycket sensorn på en Toyota Yaris


Alla modeller av Toyota Yaris är utrustade med ett däcktryck övervakningssystem som varnar föraren när lufttrycket i något av däcken sjunker under de rekommenderade nivåerna. Toyota rekommenderar att hålla däcken pumpade till 14,5 pund per kvadrattum (psi). När någon däck blir låg, är däcktrycksvarningslampan lyser på kontrollpanelen. Sensorn återställs automatiskt när däcken är pumpade till rätt tryck.

Instruktioner

• Kontrollera lufttrycket på alla fyra däcken med däcktrycksmätare.

• Sätt munstycket på den komprimerade luften i den första däck som är under 32 psi.

• Ta bort munstycket efter några sekunder och kontrollera trycket med mätaren. Upprepa denna process tills manometern läser 32 psi.

• Kontrollera de andra tre däck och fylla som behövs tills de alla läsa 32 psi.

• Kör Yaris för några hundra gårdar för att ge sensorerna en chans att noggrant mäta trycket. Ljuset slocknar när datorn ombord upptäcker att däcken är ordentligt pumpade.


Relaterade artiklar