Hur man lämna in en ansökan för vårdnad i Tennessee

August 24Vårdnadstvister är ofta stressande händelser för alla parter. Varje stat har sina egna riktlinjer för ändring av vårdnad och förfaranden för att lämna in en ansökan om vårdnaden. I Tennessee presumtionen är att barn bäst betjänt av gemensam vårdnad. Familjedomstolar är skyldiga att grunda sina beslut om vårdnad om bästa barnets. Om du känner att du har viktig orsak, kan du lämna in en ansökan för att få ensam vårdnad om din mindre barn.

Instruktioner

• Lär dig Tennessee State riktlinjer för vårdnad. Tennessee kan tilldela ensam vårdnad till någon av föräldrarna eller kan dekret en gemensam föräldraskap plan. Enda solid fysiska vårdnad kan beviljas om den andra föräldern har övergivit barnet, är den andra föräldern inte kan ansvarig föräldraskap eller den andra föräldern har begått ett brott mot alla barn.

• Skaffa intaget pappersarbete från länets ungdomsdomstolar. Fila pappersarbete tillsammans med anmälningsavgifter. Intaget anmälningsavgifter är £ 78,6 från och med 2011, men avgiftsbefrielse finns tillgängliga för vissa framställare.

• Delta intaget utnämningen att upptäcka hur ditt ärende kommer att fortsätta. En Tennessee ungdomsdomstolar anställd kommer att förbereda din ansökan och domstolen kallelsen. Du kommer att få kopior att underteckna och en initial domstolsförhandling datum.

• Samla bevis som behövs för att visa domaren att en ändring av vårdnaden är nödvändig. Barn måste vara i riskzonen för betydande skada för att motivera depå förändringar i Tennessee. Du kanske vill ha vänner eller släktingar skriver referensbrev för din räkning. Ditt barns lärare, läkare, terapeuter eller andra yrkesgrupper ska skriva brev som beskriver behovet av ett vårdnads förändring.


Relaterade artiklar