Hur man beräknar ångturbin makt

August 23

Hur man beräknar ångturbin makt


Ångturbiner genererar normalt el som en biprodukt av värmealstring från ånga. I termodynamiken, är en ångturbin helst betraktas som en isentrop enhet. En isentrop process är en där det inte finns någon förändring av entropi (ett mått på graden av oordning). Dock inte ångturbiner inte beter sig perfekt. För att beräkna den verkliga ångturbin effekt, måste du först beräkna den ideala effekt, som du kommer att behöva tre variabler: massa ångflödet, entalpin av ånga vid turbininloppet, och entalpin av ånga vid turbinutloppet.

Instruktioner

• Använd följande ekvation för att beräkna effekten: W_st = m_w (h_6 - h_7), där W_st = uteffekt av ångturbinen, m_w = massan av ångflödet, h_6 = entalpi av ånga vid turbininloppet, h_7 = entalpi av ånga vid turbinutloppet. Du måste också hitta entropin i båda dessa stater. Betrakta de två tillstånden hos turbinen: inlopps staten och utlopps staten. Inlopps tillståndet för turbinen är fast eftersom trycket och temperaturen hos ångan släppa in specificeras. Utlopps staten inte fast eftersom endast trycket anges.

• Kontakta ånga tabeller och erhålla entalpi och entropi för det första tillståndet med hjälp av tryck och temperatur ges. (A ånga tabell är ger i Resurser i den här artikeln.) Använda adiabatiska tillstånd (s_2s = s_1), kan utloppstillståndet fastställas eftersom du vet både tryck och entropi vid detta tillstånd. Konsultera ånga tabeller för att identifiera vätskefasen för att därefter få entalpin vid utloppet staten.

• Utvärdera entalpin och temperaturen hos utloppstillståndet. Använd dina variabler för att beräkna effekten av adiabatiska ångturbinen, med hjälp av ekvationen W_st = m_w (h_6 - h_7).

• Beräkna faktiska produktionen genom att erhålla den adiabatiska effektiviteten hos turbinen tillsammans med adiabatiska utgång, enligt beräkningen i det sista steget. Beräkna den faktiska (adiabatisk) Produktion genom att använda ekvationen W = η_s --- w_ideal, där η_s är adiabatiska effektiviteten i turbinen och w_ideal är det arbete som skulle bli fallet om turbinen betedde isentropiskt.


Relaterade artiklar