Hur man undervisar slutsatsen kompetens för 3rd Grade

January 28Undervisning slutlednings färdigheter för tredje klass studenter kräver många pedagogiska metoder och lärande. Studenter på denna klass nivå kan normalt läsa och kompletta kalkylblad oberoende; dock kan elever med inlärningssvårigheter kräver mer en-mot-en uppmärksamhet. Förståelse och slutledning kompetens innebär förståelse information korrekt sekvensering av en serie av händelser, organisera grafer, berättelse kartläggning och utnyttjande av förkunskaper. Att utveckla slutlednings kompetens bör inte bara vara en engelsk klass verksamhet, utan snarare en vanlig del av lektioner i alla ämnen. Studenter som inte kan förstå presenteras information kommer hamna på efterkälken i matematik, naturvetenskap och historia klass samt.

Instruktioner

• Utarbeta en plan lektion som omfattar verksamhet i samband med de fem elementen i en berättelse samt sekvensering, sammanfattar, inställning historia och upptäckten av den huvudsakliga idén och stödjande uppgifter. Bara läsa ord korrekt på en sida betyder inte en elev förstår eller kan använda informationen. Underlätta en fråga och svar avsnitt efter att ha läst passager som inkluderar orsak och verkan element dras från handlingen. Diagram arrangör kalkylblad bör följa en läsning lektion så att eleverna kan använda sådana kalkylblad som referens för enhetstester och skrivuppgifter.

• Diskutera de fem elementen i en berättelse: inledningen, stigande handling, klimax, fallande åtgärder och upplösning. Tilldela kalkylblad och förlängnings konstprojekt med anknytning till litteratur. Inte bara kommer eleverna njuta praktiska aktiviteter, kommer de att bli upphetsad om historien de läser och minns och bevara närmare uppgifter samtidigt som man skapar ett konstprojekt.

• Stärka de viktigaste idéerna och stödjande uppgifter om material att läsa med en "Webb" kalkylblad. De fyra-sektionen organisationsplan förenklar fokus för litteratur och delar av information som stöder huvudtanken. Diagrammet kommer att jogga minnet av eleverna när de studerar för ett test, fullständiga kalkylblad eller arbeta på relaterade skrivuppgifter.

• Införa eller förstärka begreppen sekvensering. Förstå en serie av händelser är en viktig del för läsförståelse eller slutsats. Sekvense kalkylblad och undervisning bör inriktas på de viktigaste komponenterna i historien i början, mitten och slutet. Förstå en sekvens hjälpmedel i detalj återkallande och gör det möjligt för eleven att återberätta historien i muntliga och skriftliga rapporter. Genom att förstå de viktigaste inslagen i text, studenter att hitta typiskt förståelse av materialet mindre frustrerande. Bryta berättelsen ner i mindre portioner uppmanas ökat fokus på detaljerna i både karaktär och evenemang.


Relaterade artiklar