Hur att täcka Trappor för barn

January 27

Hur att täcka Trappor för barn


Trappor kan vara den mest farligt område i hemmet för en baby eller ett litet barn. När du har ett litet barn krypa och gå runt, är det viktigt att du blockerar trappan så att barnet inte blir skadad. Medan vissa människor kanske bara blockera upp i trappan, är lika viktigt blockerar botten. Ett litet barn kan krypa eller gå upp för trapporna och sedan falla tillbaka ner. Använd säkra skyddsgrindar för att skydda ditt barn från skada.

Instruktioner

• Inköps grindar för både toppen och botten av din trappa. Medan tryck monterade grindar fungerar bra för kök, badrum och andra områden att barnet inte ska komma in, är de inte rekommenderas för trappor. Istället väljer hårdvara monterade grindar som är monterade på väggarna med skruvar och har en spärr för öppning. På så sätt kan barnet inte faller mot skyddsgrind och slå det över.

• Montera grindarna säkert med skruvar. Se till att de sitter fast på väggarna och kommer inte att flytta när lutade mot.

• Demonstrera för alla vuxna och äldre barn i hushållet hur man öppnar och stänger säkerhetsgrindar. På så sätt, om en nödsituation uppstår, säkerhetsgrindar kommer inte hindra människor från att röra sig igenom hemma snabbt. Också påminna dina familjemedlemmar att alltid stänga skyddsgrindar bakom dem. Om de lämnas öppna, kan de inte göra sitt jobb - att skydda ditt barn.


Relaterade artiklar