Hur man avkoda en mästare lås

April 4

Hur man avkoda en mästare lås


Mästaren låsföretag har gett lås ägare med ett sätt att säkra sina tillhörigheter sedan 1921. Mästare Lock erbjuder knappat hänglås och kombinationslås som har visat sig svårt att bryta sig in, motståndskraft, såsom en skott eller bultsax. Du kan äga en kombination Mästare Lock, men du kan inte komma ihåg kombinationen. Även om enheten är låst kan du kunna avkoda den för att hämta kombinationen om låsets ratten inte har stängts.

Instruktioner

• Titta på låset nummer ratten för att bestämma den sista siffran i kombinationen. Detta är det nummer som den röda pilen pekar. Denna siffra är den sista i kombination, om ratten inte har stängts.

• Vrid låsets ratten åt höger eller medurs långsamt. När du vrider, lyssna efter ett "klick". Titta på det nummer som pilen pekar på när du hörde "klick." Subtrahera två från det numret för kombinationen andra nummer.

• Vrid ratten åt höger tills du hör en annan "klick." När du hör "klick" subtrahera två för att få kombinationen första numret.

• Vrid ratten åt vänster eller moturs, så den passerar noll en gång. Stoppa ratten på den andra siffran i kombinationen, sedan vrida ratten åt höger till det sista numret. Om det görs på rätt sätt, öppnas låset.


Relaterade artiklar