Hur man återställer servicelampan på min BMW 325I

July 13

Hur man återställer servicelampan på min BMW 325I


När BMW 325i "Service Engine Soon" ljus visas, är det dags för rutinservice såsom en oljebyte. Bilens datorsystem integrerar mängd miles som har drivits med andra variabler som indikerar när bilen ska servas. Det är viktigt att detta ljus återställas, så det kommer att lysa ordentligt nästa gång du behöver motorservice. Om du har tjänsten utförs vid ett garage, kommer mekanikern återställa ljus, men om du gör jobbet själv, måste du återställa den.

Instruktioner

• Sitt i bilen, stäng dörren och spänne bilbältet.

• Tryck på instrumentbrädan på vänster och hålla den. Detta är den knapp som återställer bilens vägmätare.

• Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den en position. Instrumentpanelen lamporna ska tändas. Starta inte bilen.

• Vänta fem sekunder och släpp knappen på instrumentbrädan när du ser på displayen "Sia".

• Tryck på knappen och håll den igen i fem sekunder.

• Släpp knappen när du ser "Reset?" blinkar på instrumentbrädan. Tryck en gång till, men inte hålla. Din servicelampan har nu återställts.


Relaterade artiklar