Arbetsbeskrivning av en gemenskap hälso- och sjukvårdspersonal

April 25



Tillgång till hälso- och sjukvård är en förutsättning för ett långt och hälsosamt liv. Medan alla förtjänar hälsovård, vissa människor möter svårigheter att få det via traditionella kanaler. Vårdpersonal gemenskapen är lekmän som tjänar en viktig funktion genom att ansluta en stadens underserved invånare med hälsoundersökningar, behandling och utbildning.

Grundprofil av en gemenskaps Health Worker

Vårdpersonal gemenskapen är lay utövare som tillhandahåller grundläggande, låg kostnad eller gratis sjukvård till dem som kanske inte har regelbunden tillgång till traditionella läkare och vårdinrättningar. Enligt US Department of Health and Human Services, fanns det cirka 86.000 gemenskap vårdpersonal över hela landet under 2000. Vissa arbetstagare tillhandahåller sina tjänster på en frivillig basis, men de flesta arbetar för lön. Tvåspråkighet på ett annat språk, såsom spanska eller Vietnamesiskt är också användbara eftersom många kunder är invandrare. Även om en högskoleexamen inte krävs för att bli en gemenskap hälsoarbetare, de flesta stater har någon typ av certifiering eller licensiering. Utbildning erbjuds genom sjukhus eller community college program.

Typer av medicinsk vård av Community Health Workers

Den vanligaste roll vårdpersonal gemenskap ger vård för kvinnors hälsa och nutrition. Andra vanliga typer av vård innefattar barns hälsa, prenatal och graviditet vård, immunisering och sexuell hälsa frågor som preventivmedel. Vårdpersonal lär också gemenskapmedlemmar om astma, diabetes, hiv / aids, cancer och hjärtsjukdomar. De utbildar också folk om egenvård och vanor som kan påverka hälsan, inklusive information om kost, rökavvänjning och medicinering följs.

Ge hälsarastreringar och länkar till resurser

Vårdpersonal gemenskapen hjälpa människor att hitta ytterligare resurser i samhället när det behövs. Dessa arbetstagare kan också genomföra visningar av högriskpopulationer för indikatorer på nuvarande eller hotande sjukdom, inklusive diabetes testning, sexuellt överförbara sjukdomar och hiv / aids-testning och cholesterolrastrering. De kan ge referenser, ge transport till läkarbesök och hjälpa patienter få mediciner och medicinsk utrustning.

Första Responders

Utbildad vårdpersonal samhället kan fungera som första responders i en nödsituation. Avlägsna områden får inte ha en brandkår eller ambulans i närheten, så en gemenskap hälsa arbetare kunde öva akutvård innan patienten kan komma till ett sjukhus. Några exempel på en hälsoarbetare uppgifter ingår att utföra HLR, stoppa blödning eller med hjälp av en defibrillator. Denna omedelbart svar kan förhindra ytterligare skador eller dödsfall.

Fördelar med Community Health Workers

Vårdpersonal gemenskaps spara pengar. Lay sjukvårdspersonal kan leverera vård till en lägre kostnad än traditionell medicinsk personal, hjälpa dem som kanske annars inte ha råd tillgång. Gemenskap vårdpersonal hjälper också tjäna landsbygdsområden eller avlägsna områden, som inte kan betjänas av traditionella läkare. Invandrare och personer med begränsad utbildning kan ha språkbarriärer eller en rädsla för det formella medicinska etablissemanget, och vårdpersonal inifrån samhället är mer benägna att vinna förtroende.


Relaterade artiklar