Hur ska man beskära toppar Björkar

May 18

Hur ska man beskära toppar Björkar


Björkar är höga underhålls träd med peeling karakteristisk bark. Även om de kan leva upp till 50 år, de flesta inte kommer att överleva mer än 20 år som en liggande träd. De är mycket mottagliga för insekter och känsliga för miljöförändringar. När du beskär toppen av en björk, är timing den viktigaste faktorn. Felaktigt tids beskärning kommer att leda till björk borer eller beetle invasioner. Processen för trimning toppen av ett träd är känd som rubrik tillbaka.

Instruktioner

• Rensa björken under senhösten, när löven har fallit och trädet är vilande. Beskära aldrig en björk mellan maj och augusti. Detta är när björkborrare är mest aktiva, och insekterna är naturligt dras till sav producerande beskärning sår.

• Beskär tillbaka välj grenar från toppen av björken. Identifiera mindre än 25 procent av grenarna som ska beskäras. Lämna resten för nästa år. Om beskärning finnas "utspridda över flera år trädet kan bli alltför stressad och dö.

• Klipp tillbaka de utvalda grenarna till en sidogren eller en som växer ut i sidled från huvudgrenen. Den laterala grenen bör sitta i en vinkel mindre än 45 grader till huvudgrenen skärs. Den laterala grenen bör också vara minst halva diametern av grenen skärs. Klipp inte de bästa grenarna tillbaka mer än 25 procent.

• Gör nedskärningarna på 45-graders vinkel, med hjälp av sekatör. Detta kommer att hindra vatten från att samlas i såren hos de uppåtvända grenar.


Relaterade artiklar