Hur långt tillbaka kan bakgrundskontroller gå lagligt?

December 7När du ansöker om ett jobb, brottslig bakgrund kontroller är ofta en del av ansökningsprocessen. Lär dig mer om hur långt tillbaka brottslig bakgrund kontroller kan gå lagligt kan hjälpa till att lindra den oro som vissa sökande kan ha när deras arbetsgivare driver en kriminell bakgrund kontrollera.

Som begär brottslig bakgrund kontroller?

Vissa arbetsgivare begär brottslig bakgrund kontroller av potentiella anställda. Ibland kan andra källor begära brottslig bakgrund kontroller samt, i synnerhet när anställa medarbetare eller frivilliga som kommer att arbeta med medlemmar av allmänheten noga eller med barn i skolan.

Vad betyder en kriminell bakgrund Check titta efter?

En kriminell bakgrund kontrollera söker igenom en databas av kriminalregister, använder fullständiga namn, födelsedatum och personnummer av personen i fråga. En kriminell bakgrund kontroll kommer att ge information om eventuella grova brott eller förseelser som personen har åtalats med och eller dömts för.

Hur långt tillbaka Do flesta brottslig bakgrund kontroller Go?

När en arbetsgivare eller någon annan part begär en säkerhetsprövning, kommer det normalt att få information som går tillbaka sju år. Den tid som en säkerhetsprövning går tillbaka till kan dock variera.

Vilka typer av lagar styr Bakgrundskontroller?

Mängden och typen av information, samt hur långt tillbaka en säkerhetsprövning går, beror på individuella statliga lagar och förordningar. Vissa stater tillåter inte arbetsgivarna att få tillgång till kriminalregister av blivande anställda från andra stater, medan andra har stadgar begränsningar på hur långt tillbaka en säkerhetsprövning får gå.

Kan sysselsättning nekas på grund av en säkerhetsprövning?

Om den potentiella arbetstagaren inte lämna upplysningar som senare avslöjats av en kriminell bakgrund kontrollera, kan anställning nekas eller återkallas. I vissa fall, om en blivande anställd avslöjar frivilligt information om sin kriminella bakgrund, kan en arbetsgivare erbjuder sin anställning på en rättegång eller villkorlig basis.


Relaterade artiklar