Hur gör jag kopiera musik på en höft gata MP3-spelare?

July 8Hip Street är en fullt fungerande MP3-spelare. Denna mp3-spelare har en lätt alternativ för bärbart ljud. För att sätta musik på MP3-spelare, kan du använda Windows Explorer och helt enkelt kopiera och klistra in musik till MP3-spelaren. Om du vill kopiera musik från MP3-spelare till en annan dator, kan du använda samma metod. Det enda kravet är USB-kabeln som medföljer MP3-spelare. Om du inte har denna kabel, kan du använda en sladd med samma USB-anslutningar.

Instruktioner

• Anslut USB-kabeln till Hip Street MP3-spelaren och datorn.

• Låt datorn läsa MP3-spelare, gå till "Start" -menyn, sedan sedan på "Dator".

• Välj MP3-spelaren under "Dator." Detta öppnar MP3-spelaren katalog som innehåller musikfilerna.

• Kopiera filerna från MP3-spelaren katalog genom att markera filerna och trycka på "Ctrl" och "C" på samma gång.

• Tryck på "Ctrl" och "P" för att klistra in filerna till den katalog som du vill spara filerna till. När kopieringen startar, kommer det att ta flera minuter att kopiera filerna.


Relaterade artiklar