Om en VB Runtime Error 462

May 5

Om en VB Runtime Error 462


Runtime Error 462 används i Visual Basic felrapportering. Felet visas med orden "Fjärr servern inte finns eller är tillgänglig" och föreslår att sökvägen till ett objekt utanför kodningsmaskinen är felaktig eller otillgänglig.

Strukturerad Undantagshantering

Strukturerad undantagshantering eller felhantering är en funktion av Visual Basic. Det gör fel kod som ska upptäckas, identifieras och ibland återhämtat sig från när ett program körs.

Fel 462

Fel 462 hänför sig till "Create" -funktion. Denna funktion kräver en giltig server för att förse den med föremål som skapas. Om servern är felaktigt refereras eller saknas sedan Fel 462 automatiskt refereras, så programmerare vet var det har skett ett fel i sin kod.

Använda Automation att kontrollera Microsoft-program

Fel 462 kan också uppstå när en programmerare kör Visual Basic-kod med hjälp av Automation för att styra Word eller andra Microsoft-program. Det är felmeddelandet standard när ett Word-objekt, metod eller egendom har kallats i koden utan att det är kvalificerat med ett Word-objektvariabel.


Relaterade artiklar