Hur du ansluter Dual 4 Ohm Kicker högtalare i parallell

February 21

Hur du ansluter Dual 4 Ohm Kicker högtalare i parallell


Kicker tillverkar högtalare och subwoofers främst fordonsindustrin. Kabeldragning Kicker högtalare parallellt är den vanligaste tekniken som används för subwoofer kapslingar, gitarr skåp och hemstereosystemen. Parallella ledningar resulterar i lägsta motståndet mellan två högtalare, vilket gör att förstärkaren för att producera mer makt och volym. Kabel två 4 ohms högtalare parallellt kommer att resultera i en krets med en total resistans på 2 ohm, och kan åstadkommas med några grundläggande verktyg.

Instruktioner

• Mät och skär fyra stycken högtalarkabel. Två stycken bör vara tillräckligt lång för att nå från högtalarna till din förstärkare och två stycken bör vara tillräckligt lång för att nå från en högtalare till den andra.

• Använd en trådskalningsverktyg till remsan ¼-tum av avskärmning från båda ändarna av varje tråd.

• Anslut änden av en tråd till den positiva utgången på förstärkaren och löd den andra änden till den positiva polen på den första talaren. Upprepa denna process för förstärkarens negativa utgång och den första talaren minuspol.

• Löd en tråd från den första talaren positiva terminal till den andra högtalaren pluspol. Upprepa för de två talarnas negativa terminaler. Du bör nu ha alla positiva anslutningar både högtalarna och förstärkaren är sammankopplade. Anslut alla negativa terminaler i samma sätt.


Relaterade artiklar