Hur man beräknar punkter

January 14

Hur man beräknar punkter


En räntepunkt är en hundradels procent. I finansvärlden, ökar och minskar i aktiekurserna mäts till en serie decimaler. Om det finns en liten rörelse i priset, kommer kommentatorer hänvisa till flytten som ett antal punkter snarare än att gå till bråkdelar av en procent. På samma sätt, när Bank of England sänker eller höjer räntorna, gör de det i termer av räntepunkter. Beräkning av punkter av en procentsats är relativt lätt när du vet de procentsatser du arbetar med.

Instruktioner

• Konvertera en siffra i en procentsats. Du kan titta på ökningen av priset på varor i din mataffär eller kontrollera höjningen av börsindex på samma dag för att få ett exempel att arbeta med.

• Ta en bas siffra och sedan se skillnaden mellan att bastalet och förändrat tillstånd av den siffran. Till exempel står FTSE prisindex 100 aktie till 6500 när marknaden öppnas och därefter uppgår till 6510 på marknaden stänger. Dra av 6500 från 6510 för att hitta det belopp ändrats. I det här fallet, steg indexet med 10.

• Express mängden förändring i procent. I FTSE 100, förändringen var 10. I procent av 6510 detta fungerar som 10/6510 * 100 = 0,1536.

• Multiplicera den procentuella mängden av hundra att få antalet punkter. I FTSE 100 exempel 0,1536 procent gånger av 100 ger 15,36 punkter. Det är vanligt att uttrycka punkter som heltal så runt detta nummer för att få 15 punkter.


Relaterade artiklar