Elektrisk förebyggande underhåll Checklista

August 11Förebyggande underhåll är en växande oro för såväl individer som företag. Tanken är att om förebyggande och löpande underhåll utförs, är risken för fel eller en olycka minskat, enligt USA Fire Administration (USFA). Den USFA rekommenderar att företag och husägare utföra en elektrisk förebyggande kontroll på årsbasis för att undvika meningslösa förlust eller skada.

Vitvaror

Elektrisk förebyggande underhåll Checklista


Den USFA rekommenderar kontroll av alla apparater i ett företag eller hem för slitna eller dela öppna sladdar. Byte av sådana sladdar kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av en brand. När du kör elektriska apparater, hålla dem borta från barn och vatten. Också alla som använder en elektrisk värmare bör se till att det är i ett öppet område och åtminstone tre fot från ett objekt eller artikel som är brandfarligt eller som kan överhettas.

Elinstallations

Elektrisk förebyggande underhåll Checklista


Enligt USFA, elektriska ledningar bränder står för 33 procent av bostadsbränder, dubbelt så många som apparater. Förebyggande åtgärder omfattar inspektera jordkablar, säkringslåda och dess ledningar, ugn ledningar, extension-sladd ledningar, och alla andra befintliga ledningar i vanlig syn. De flesta bränder uppstår på grund av överbelastning eller missbruk av förlängningssladdar i hemmet, främst under semesterperioden.

Emergency

Elektrisk förebyggande underhåll Checklista


Kontrollera förebyggande brand utrustning för utgången och funktionalitet på en regelbunden basis. Detta innebär att ha en mångsidig brandsläckare i hemmet eller företag som kan släcka elektriska bränder samt andra typer av bränder. Det innebär också att kontrollera att larmsystemet fungerar och inom byggnormer. Slutligen är det av yttersta vikt att ett brådskande förfarande har till uppgift att undvika onödig skada eller förlust.


Relaterade artiklar