Hur man blir en framgångsrik tandläkarens

November 7

Hur man blir en framgångsrik tandläkarens


Att bli en framgångsrik tandläkarens kräver engagemang och en hängivenhet till anställda och patienter. En framgångsrik tandläkarens borde förstå att patienter kommer först och det måste vara beredd att förklara potentiella behandlingar klart och grundligt för patienterna. Det bör också vara villiga att erbjuda finansiella planer som tillåter patienter att betala för tandvård under loppet av flera månader till ett år. Kontoret måste vara öppet för att arbeta med olika tandvårdsförsäkringen leverantörer. Den dentala området tjänster är konkurrenskraftigt, men god förvaltning kan ge positiva resultat i ditt kontor.

Instruktioner

• Identifiera en målgrupp för ditt tandläkarens. Till exempel, om du bor i ett område som har en stor population av medelålders till äldre människor, överväga att fokusera på parodontologi. Risken för tandlossning ökar när människor ålder och mer än 86 procent av befolkningen 70 år och äldre har åtminstone måttlig parodontit, enligt University of Maryland. Samtidigt anser att betona barn och ortodontisk tjänster om ditt område har en hög population av små barn.

• Komplett fortbildning för att hålla koll på framsteg på fältet och för att behålla din tand licens / ombord certifieringar i specialområden såsom oral och käkkirurgi, protetik och endodonti. Tänk att få utbildning i kosmetisk tandvård, som inte är ett juridiskt erkänd tand specialitet, och ansöka om ackreditering genom American Academy of Cosmetic Dentistry.

• Håll dina anställda - inklusive tandvård assistenter och licensierade tandhygienister - säker. Enforce kraven i Occupational Safety and Health Administration involverar anställda bär personlig skyddsutrustning såsom handskar, masker, skyddsglasögon och klänningar under patientprocedurer. Se till att de anställda förstår Centers for Disease Control infektionskontrollförfaranden som korrekt desinfektion av tandytor, sterilisering av instrument och omhändertagande av farligt avfall. Dessutom lär dina anställda hur man undviker nålstick och andra skador som kan utsätta dem för blodburna sjukdomar.

• Belöna dina medarbetare med incitament såsom månatliga bonusar för att nå ett mål produktions belopp. Dessutom erbjuder fördelar såsom betald ledighet, gratis tandvård och semesterpenning för att hålla de anställda nöjda.

• Annonsera effektivt. Häng affischer leende personer på kontoret i stället för att visa bilder på tand anatomier, inflammerat tandkött eller andra bilder som kan skrämma patienterna bort. Dessutom nätverk ofta med andra tandläkare som kan remittera patienter till dig för specialbehandling och skapa en professionell och attraktiv hemsida som annonserar dina tjänster.


Relaterade artiklar