Hur man lägger Spark Ledningar i beställningen

December 18

Hur man lägger Spark Ledningar i beställningen


Om du arbetar på en motor ombyggnad projekt som innebär att ta bort alla dina motorns tändkablarna, då är det viktigt vet hur man sätter tillbaka dem i rätt ordning. De flesta fordonsreparationshandböcker kommer att ha guider som visar hur du placerar din tändstift tillbaka i rätt ordning. Installera tändkablarna felaktigt kan göra att motorn körs med fel tändföljd, leder till ytterligare mekaniska skador.

Instruktioner

• Leta upp en bilreparationer manual speciellt skriven för din bil. Den manuella reparation bör ha en grafisk representation av din motor som identifierar varje cylinder och motsvarande distributören eller spolpaketet kontaktpunkt.

• Öppna motorhuven och lokalisera distributören eller tändspolen pack på ditt fordon. Fördelaren är vanligt förekommande i framför eller bakom själva motorn. Spolen förpackning kan hittas mot framsidan av fordonet.

• Använd reparationshandboken för att hitta motorns nummer ett cylinder. Fäst den raka änden av tändkabeln till tändstiftet inne nummer ett cylinder. Lokalisera distributören eller spolpaketet kontaktpunkt som motsvarar det antal-en cylinder och stadigt fästa den L-formade änden av tändkabeln till kontakten. Se till att tändstiftsstart klick när trycks in. Upprepa proceduren för varje tändstiftskabeln.

• Starta motorn och lyssna noga för eventuella misständning eller dålig tomgång. Konsultera reparationshandboken och upprepa proceduren vid behov. Stäng av motorn och stäng motorhuven.


Relaterade artiklar