Hästar & MRSA

February 5

Hästar & MRSA


Enligt Center for Disease Control, har meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) infektioner ökat bland hästar och häst personal. MRSA är en antibiotikaresistenta staphinfektion som kan producera potentiellt allvarliga infektioner i sår. Enligt University of Florida, symptomen är rodnad, svullnad, värme, smärta och abscessbildning.

Överföring

Människan och många djur kan bära MRSA bakterier på huden eller i sina näsgångarna utan symtom. Enligt University of Florida, men några hästar bär bakterierna i deras näsgångar kan vissa gårdar har 50 procent av hästarna som bär det. Bakterierna från hästar kan smitta människor.

Varning

CDC anser MRSA hos hästar att vara ett hälsoproblem eftersom hästar kan bli en gemenskap reservoar för bakterier. CDC påstår, "Ytterligare studier krävs för att klargöra vilken roll denna patogen i hästsjukdomar och överföring mellan hästar och människor."

Förebyggande

University of Florida rekommenderar handtvätt mellan hantering av olika hästar och innan du rör ditt ansikte eller äta. Rekommenderas också håller nedskärningar som omfattas tills läkt, undvika att röra sår och undvika att dela personliga saker, såsom handdukar eller rakhyvlar, med andra människor.

Allvarlighetsgrad

MRSA som en hud abscess kan behandlas framgångsrikt med några nonresistant antibiotika och oftast läker utan komplikationer, särskilt när det gäller behandlas tidigt. MRSA, som infekterar kirurgiska sår, kan vara allvarligare och kommer sannolikt att kräva sjukhusvård.


Relaterade artiklar