Ivomec skabb behandling

March 7Mange kan vara en kliande, obekväm hudsjukdom för både hundar och katter. Vad värre är, kan den överföras från ett djur till ett annat, och i vissa fall kan överföras från ett djur till en människa. Medicinering är tillgänglig för att behandla skabb, inklusive Ivomec.

Mange

Mange är en hudsjukdom orsakad av kvalster. Det kan förekomma i djur som hundar, katter och kaniner. Kvalster lever på ett djurs hud och innanför dess hårsäckar. Mange kännetecknas av symptom som fläckvis håravfall runt ansiktet och huvudet av det smittade djuret, intensiv klåda och rodnad hud. Mange kan leda till sekundära bakteriella hudinfektioner, enligt ASPCA.

Ivomec

Ivomec är ett varumärke för den anti-parasit medicinering ivermektin. Det är mest effektivt användas mot yttre parasiter som löss och kvalster och mot interna parasiter som inälvsmask. Ivomec förskrivs av veterinärer i små djur metoder för att bekämpa kvalster som orsakar sarcoptes, notoedric och demodectic mange. Den kan administreras till ett djur oralt eller genom injektion.

Bieffekter

Även om ivermektin inte orsakar biverkningar i låga doser, som de administreras varje månad för att skydda ett djur från hjärtmask, kan det orsaka biverkningar i större doser krävs för att döda kvalster som orsakar skabb. Eventuella biverkningar inkluderar vidgade pupiller och en svindlande, berusad gång. Allvarliga biverkningar innebär andningsförlamning, vilket kan leda till döden, enligt Mar Vista Animal Medical Center.

Komplikationer

Ivomec bör inte kombineras med vissa läkemedel för att undvika biverkningar. Om ett djur tar Ivomec för skabb behandling, så det bör inte ges Valium eller lugnande medel gillar det eftersom det kan leda till oavsiktlig sedering. En veterinär kan avgöra om det är säkert att kombinera Ivomec med vissa loppor behandlingar eller om de kommer att kombinera att överbelasta ett djurs systemet med insektsdödande läkemedel.

Överväganden

Eftersom ivermektin smakar mycket bitter, kan det vara en utmaning att ge Ivomec till ett djur oralt. Vissa hundraser är sannolikt att bära en muterad gen som gör dem mer känsliga för Ivomec, vilket kan resultera i en ökad risk för biverkningar. Dessa raser inkluderar collies, Shetland och old english sheepdog och australiska herdar, men genen kan dyka upp hos hundar av andra raser.


Relaterade artiklar