Hur man kan stoppa en Gräsklippare Motor Från böljande När Cold

August 14

Hur man kan stoppa en Gräsklippare Motor Från böljande När Cold


Om din gräsklippare är svallande när den är kall, har det ett problem i bränslesystemet. Det finns två kontrollstationer för att gå igenom för att säkerställa att motorn inte längre uppsving. Förgasaren är bultad till sidan av motorn och reglerar den mängd bränsle och luft som går in i motorns cylinder. Ett smutsigt luftfilter eller skräp i förgasaren skål kan leda till att motorn att svalla. Detta förfarande kommer att ta 15 minuter.

Instruktioner

• Parkera gräsklipparen på en hård, jämn yta och dra åt parkeringsbromsen. Vrid tändningsnyckeln till "off" och höja motorhuven på gräsklipparen.

• Placera luftfilterlocket ovanpå motorn till höger. Twist de två skruvarna från luftfilterkåpan och skjut locket. Ta bort luftfiltret och inspektera den, byte av filter om det är smutsigt. Om detta inte är problemet, gå till nästa steg.

• Placera förgasaren direkt under luftfiltret. På botten av förgasaren är en skål med en bult i mitten. Placera drain pan under förgasaren skål och ta bort bulten med 10 mm skiftnyckel. Glida av skålen.

• Rengör skålen genom att spraya den med förgasare renare tills allt skräp är borta. Sätt tillbaka skålen och skruva in den i förgasaren.


Relaterade artiklar