Definition av konflikter på arbetsplatsen

March 12

Definition av konflikter på arbetsplatsen


Konflikt på arbetsplatsen gör livet på ett jobb svårt för de anställda. Arbetsplats konflikt är en specifik typ av oenighet som inträffar inom ett arbetsområde, såsom ett kontor, och är unikt påverkas av arbetsmiljön. Stridigheter på arbetsplatsen kan döljas under en tid innan en majoritet av personalen blir medveten om problemet.

Typer

Konflikt på arbetsplatsen kan uppstå på grund av personliga motsättningar. Personliga konflikter uppstå på grund av en konflikt mellan idéer, värderingar eller behov mellan två eller flera medarbetare. Olika idéer om det arbete som utförs kan också orsaka en personlig konflikt mellan de anställda. Dessutom kan en romantisk relation mellan två medarbetare bidrar till personlig konflikt, särskilt om förhållandet inte sluta bra. Förvaltningskonflikt uppstår när ett problem uppstår mellan arbetare och ledningsstruktur eller direktiv. Konflikt kan uppstå mellan medlemmar av ledningsgruppen om deras ledarstilar är motsägelsefulla.

Effekter

Konflikt mellan anställda kan minska den totala produktiviteten, som konflikten orsakar ofta ett sammanbrott i kommunikationen. Conten bland arbetare som är förlängd eller flyktiga kan börja påverka hela personalen, på grund av spänningen och obekväma situationer konflikten skapar. Kvaliteten på arbetet som produceras kan påverkas negativt av en omtvistad arbetsmiljö eftersom anställda inte fungerar effektivt som ett team. Meningsskiljaktigheter inom ledningsgruppen kan resultera i motstridiga riktningar och en brist på auktoritativ beslutsfattandet. Ett företag med en konflikt inom management står inför en mängd problem, såsom en frustrerad personal på grund av oregelbundna politik och en upplevd förlust av kontroll över personalen.

Överväganden

Konflikt kan leda till en nödvändig förändring på arbetsplatsen. Företagets policy som är oklara kan klargöras om en oenighet uppstår om reglerna. Regler som vissa medlemmar av personalen uppfattning som orättvis kan åtgärdas att öka de totala moralen arbetsplatsen. Stridigheter på arbetsplatsen kan också utsätta en arbetstagare eller chef som inte erkänner behoven i teamet eller utföra sitt jobb ordentligt. Övervaknings laget kan sedan vidta åtgärder mot den anställde att lösa situationen.

Förebyggande / Lösning

Konflikter på arbetsplatsen bör åtgärdas så snart frågan uppmärksammas av förvaltningen personal. Olösta konflikter kan sprida sig genom hela personalen och skapa en fientlig arbetsmiljö, som anställda kan börja "ta ställning" i oenighet. Ju större konflikt blir, desto svårare är situationen att lösa. Ett vanligt sätt att närma sig en arbetskonflikt är närmaste chef för de berörda anställda att hålla en medling. Varje anställd får luft personliga bekymmer, och handledaren arbetar sedan med varje anställd för att lösa problemet. I en typisk medling, är varje anställd förväntas följa villkoren i resolutionen eller disciplinära åtgärder.

Missuppfattningar

Konflikter på arbetsplatsen kan orsakas av en grundläggande konflikt mellan personlighet mellan två arbetstagare. Arbetstagare med mycket olika personliga värderingar kan uppleva svårigheter när du arbetar i närheten. Clash of personlighet konflikter inte alltid har en omedelbar lösning och kan kräva ytterligare insatser av handledaren. Stridigheter kan uppstå mellan hela avdelningar, till skillnad från medlemmar i samma team. Institutioner som är oberoende i grundläggande funktion, men är beroende av varandra för att slutföra en uppgift kan uppleva svårigheter. Varje avdelning kan se det övergripande målet projektet på olika sätt, vilket leder till en uppdelning i kommunikation.


Relaterade artiklar