Hur berätta om en septiktank börjar bli full

August 12

Hur berätta om en septiktank börjar bli full


En septisk tank samlar fast avfall från kloakledningen, där avfallet bryts ned innan det spolas ut. Av denna anledning septiktanken innehåller många bakterier. När septiktanken överfull, kan avloppsvatten säkerhetskopiera in i ditt hus eller avfall kan sippra upp i din gård. Du bör känna till tecken på en full septiktank så att du kan åtgärda problemet snabbt.

Instruktioner

I din trädgård

• Kontrollera din gård nära septiktank läge, och längs avloppsledningar som går från under ditt hus till tanken.

• Leta efter vattensamlingar ackumulerande någonstans nära tanken eller avloppsrör. Rören är vanligtvis begravda under jord, så att du letar efter onormala vattensamlingar eller avfall.

• Använd en ficklampa och kontrollera nedanför avloppsrör under ditt hus för dropp, läckage eller sammanslagning vatten.

I ditt hus

• Kontrollera toaletterna och se till att de flyter normalt när rensade. Toaletter som ständigt spola långsamt kan vara ett tecken på att din septiktank börjar bli full.

• Kontrollera varje plats där dräneringsrör lämna ditt hus. Detta inkluderar tvättmaskin avloppsrör, diskmaskin avloppsrör, och handfat och badkar. Leta efter eventuella läckor, samla vatten, eller tecken på avfall som flyr från avloppet eller rör.

• Gör en lukt kontroll. Om du luktar avfall eller starka dofter i ditt hus, kan din septiktank att säkerhetskopiera.


Relaterade artiklar