Typer av fönstergaller

December 13

Typer av fönstergaller


Medan det finns många typer av fönster, är detta inte fallet med fönstergaller. Fönstergaller gör dock finns i flera olika mönster och stilar. Syftet med fönster grillen är dubbel. I många städer fönstergaller krävs för att förhindra tragiska fallolyckor människor, särskilt unga barn. Den valfria syftet med fönstergaller är säkerhet mot inbrott och skadegörelse. Den korrekt installerad fönster grill uppfyller båda kraven lika bra.

Ledade fönstergaller

Den ledade fönster grillen består av en metallram monterad på utsidan av fönstret. Denna typ av fönster grillen är särskilt mångsidig i det att den medger att fönstret skall användas som en utgång om en nödsituation uppstår. Leta efter fynd metall som vetter mot insidan av fönstret. Använd en tung vikt hänglås vid fönstret grillen. Skjut låset genom öppna bröstvårtan på metallramen och dess partner på grillen ramverket. Ge extra säkerhet genom att köpa ett hänglås med en extra lång arm. Välj ledade fönstergaller utrustade med en manlig kvinnlig blockering genom vilken hänglås armen förs. Ge jämn viktfördelning på sina gångjärn. Anpassad beställa en vänster och höger panel av grill arbete med ett centrum nippel system för låset.

Orörliga fönstergaller

En orörlig fönster grillen ger större säkerhet, men förbjuder möjligheten existerar genom fönstret i tider av nöd. Leta efter en metallram satt i cement eller betong på den yttre ramen på fönstret. Inspektera resultaten används för att fästa metallramen till betongen. Förstoringar bultar inbäddade i betongen försäkra att ramen och grillen är båda orörliga. Inspektera svetsning sammanfogning grillen arbete till ramen. Lösa fläckar av svetsat beadwork kan äventyra säkerheten i lokalerna. Kontrollera om försämrades rostiga slutsatser om järn grill arbete.

Dragspel fönstergaller

Dragspel fönstergaller installeras på löpare infälld i betong eller cement på fönstrets yttre ramen. Denna typ av fönster grill glider fram och tillbaka på dessa löpare och inte gångjärn. Dess namn härstammar från skjutbara insatser som liknar ett dragspel. Ägna särskild uppmärksamhet åt den glidande verkan av denna typ av fönster grill. Undvik små och allvarlig skada genom att hålla händer och fingrar helt fri från många punkter av åtgärder på framsidan av grillen när den glider öppen.

Period fönstergaller

Byggnader som har en historisk milstolpe status har många regler som styr den yttre utseendet på byggnaden under och efter renovering processen. Städer som Manhattan som kräver fönstergaller ovanför bottenvåningen har en mängd byggnader med historisk milstolpe status. Undvik extra kostnad och projekt besvikelse. Anlita en professionell inredningskonsult eller arkitekt som är väl insatt i de krav som perioden grill arbete när de två kriterier överlappar varandra.


Relaterade artiklar