Hur att rensa en CMOS lösenord på en Dell Inspiron 2600 Laptop

February 17

Hur att rensa en CMOS lösenord på en Dell Inspiron 2600 Laptop


Dell Inspiron har två olika sätt att ändra lösenord i BIOS. Ett sätt är genom att gå direkt in i BIOS och göra de förändringar som behövs. Det andra sättet är genom en kommandorad. Nackdelen om att gå via kommandoraden i XP och Vista operativsystem är att du måste starta upp från en skiva. Då måste man veta rätt kommandon för att ändra BIOS-parametrar. Ange BIOS direkt är en mycket snabbare process.

Instruktioner

• Slå på datorn. Om det redan på omstart det.

• Börja att trycka på "F2" knappen så snart som monitorn visar början av uppstart processen. Genom att trycka på F2 öppnar BIOS.

• Skriv in den nuvarande BIOS-lösenord. Nu kommer du att ha tillgång till BIOS.

• Leta reda på alternativet lösenord i avsnittet Säkerhet i BIOS.

• Välj "Ändra lösenord" alternativet.

• Skriv in det gamla lösenordet. Ställ ingenting i den tomma "Nytt lösenord" rutan.

• Avsluta BIOS, spara dina ändringar. Din BIOS-lösenord har raderats.


Relaterade artiklar