Vad är rätt höjd för en trappa räcke?

August 30

Vad är rätt höjd för en trappa räcke?


I genomsnitt bör du placera en trappa räcke 34-36 inches ovanför höjden av trappan, även om detta kan variera från 30 till 38 inches, beroende på placeringen av trappan och hur det ska användas.

Byggnormer

Byggnormer härskar miniminormer inom byggbranschen, och när det gäller trappor räcken, de beskriva en rad lämpliga höjder. Koder varierar beroende på vilken stat eller land du befinner dig i samt vilken typ av byggnad eller plats utomhus trappan ska användas. Till exempel kommer trappor i ett sjukhus har olika normer från trapporna i en park.

Säkerhets Oro

Eftersom syftet med en trappa räcke är att hjälpa människor att behålla sin balans på en trappa, eller återfå sin balans om de halkar måste rälsen vara på en höjd som är bekväm och lättillgänglig för personer av olika höjder.

Överväganden

Om trappan ska i första hand användas av barn, bör höjden av räcket vara i den lägre delen av det acceptabla intervallet. Likaså om du installerar trappräcke för en äldre person eller någon med ett fysiskt handikapp, bör du justera det till en höjd som ger det bästa stödet.


Relaterade artiklar