Hur tar man bort plast rördelar

December 19

Hur tar man bort plast rördelar


Plaströr och armaturer för dränering är gjorda av antingen polyvinylklorid (PVC) eller svart akrylnitrilbutadienstyren (ABS). Plast vattenledningar är tillverkade av klorerad polyvinylklorid (CPVC). För både PVC och CPVC är primer och cement som används för att ansluta sig till montering på röret, där som ABS använder bara cement. Men i alla fall, efter att cementen har torkat - vilket bara tar några sekunder - beslaget kan endast avlägsnas genom att skära bort från röret. Fogen kan inte användas igen, även om röret kan användas en andra gång, så länge som det är fritt från primern och cement.

Instruktioner

• Placera CPVC röret i käftarna på en rörkap, nära där beslaget fäster röret. Pressa skär s handtag tillsammans för att göra en ren och rakt snitt genom röret. Ta bort eventuella grader från röränden med en mattkniv.

• Markera PVC eller ABS rör 7,5 cm (3 tum) bort från där den kommer in i kopplingen. Om någon grundfärg eller cement är på röret vid denna punkt, markera röret längre tillbaka från beslaget.

• Kapa röret vid märket med en handsåg. Göra snittet vinkelrätt mot röret. Ta bort och kasta beslaget. Skrapa bort eventuella grader eller plastfragment från röret avslutas med en mattkniv.


Relaterade artiklar