Skillnaden mellan Impulse & Reaktiva ångturbiner

June 16Som namnet antyder, ångturbiner generera ström genom ånga. De delar i två läger: impulsiva och reaktiva, som fungerar på olika sätt, men fortfarande använder energin i ångan för att producera elektricitet.

Impulsturbin

Impuls turbiner är enklare sorten --- De fungerar enbart baseras på impuls av ångan rörelse. Detta är ett enkelt koncept att föreställa sig; bara blåsa på en bit papper och du agerar på den med impulsiv kraft. Samma princip gäller för impulsturbiner.

Reaktiva Turbiner

Reaktiva turbiner dra nytta av flera egenskaper hos ånga än bara dess rörelse. De gör detta genom munstycken placerade mellan bladen. Ångan börjar vid den lilla änden av munstycket och går till den stora änden; betyder det att den går från ett område med högt tryck till ett område med lågt tryck, vilket gör att det ökar dess hastighet. Denna kraft överföres till bladen.

Likheter

Alla reaktiva turbiner är också impulsturbiner, men inte alla impulsturbiner är reaktiva turbiner. Detta beror på att det är turbinbladen som gör dem impulsiv; reaktiva turbiner lägga munstycken till bladen men att de inte ersätta dem.


Relaterade artiklar