Hur man odlar en Star fruktträd

September 1

Hur man odlar en Star fruktträd


Stjärnan fruktträd eller carambola, är en medelstor träd som ger en god frukt haft runt om i världen. Detta träd är inbyggt i tropiska områden som Indien och Indonesien, men det kan odlas i många andra områden runt om i världen. Stater som Kalifornien och Florida växer ofta dessa träd på grund av varmare temperaturer. Stjärnan frukt är ett välkommet tillägg till någon trädgård eller hem.

Instruktioner

• Plantera en planta i fullt solljus. Dessa träd är tropisk, och de kräver massor av solljus. De kan växa i alla typer av jord, även om sura jordar är bäst för optimal tillväxt och god dränering behövs.

• Knyt plantan till en pinne eller annat stöd för att hjälpa den att växa rakt och för att hålla den upprätt tills rötterna kan växa.

• Vatten anläggningen omedelbart efter plantering och sedan vattna det tre till fyra gånger i veckan. Detta tropiska växter gör bäst i fuktiga förhållanden. Det behöver mycket vatten för att frodas. Detta är särskilt viktigt i områden som har lägre fuktighet och torra jordar.

• Lägg till gödningsmedel. Detta är en långsamt växande träd, så gödselmedel kan hjälpa den att växa snabbare och producera de bästa frukter.

• Undvik beskärning. Stjärn fruktträd behöver inte beskäras och det kan faktiskt vara skadligt för trädet. Vanligtvis kommer det inte att återhämta sig när den har beskurits.


Relaterade artiklar